108 pro Česko – Óm Chanting pro pravdu a lásku v Česku

So 13.5. 2017 v 15:00 hodin.

Hlubokým záměrem této akce je podpořit mocnou technikou OM Chantingu Pravdu a Lásku ve vědomí obyvatel České republiky. Propojme se v srdcích společně v jednotě jako jedna rodina a podpořme vizi o životě v Pravdě a Lásce v naší zemi.

Abychom dosáhli viditelných změn je nutná spolupráce velkého počtu lidí, kteří se sejdou ke společné meditaci a modlitbě ve stejný okamžik a se stejným záměrem. Vliv společné modlitby lidí, kteří se ze srdce a z hloubi duše modlí se stejným záměrem, je nesmírný. Společně vytvořená energie je mnohem silnější.

Na základě vědeckých studií se prokázal měřitelný účinek meditující skupiny na celou populaci, tvoří-li počet lidí ve skupině odmocninu 1% z počtu lidí celé populace. Dle tohoto vzorce vycházejí mnohem menší čísla, než bychom očekávali! Česká republika má přibližně 10,5 mil. obyvatel. Odmocnina jednoho procenta počtu obyvatelstva ČR je 324. Minimální počet lidí ve skupině naladěné na společný záměr, potřebný pro manifestaci změn v rámci České republiky, je tedy pouhých 324 lidí! Toto číslo v sobě také nese vibraci čísla 108, a to hned třikrát (3×108=324). Číslo 108 je považováno za posvátné číslo v mnoha odlišných kulturách a tradicích, je významné v numerologii i duchovních naukách.

Podstatou akce 108 PRO ČESKO je zorganizovat co nejvíce OM chantingových kruhů na různých místech v České republice ve společném termínu a čase, aby se shromáždilo potřebných 324 účastníků celkově a spojili se ve jménu PRAVDY A LÁSKY.

Kontakt pro Chrudim: lendakratka@seznam.cz.

Bookmark the permalink.
  • Přihlášení se do e-mailového zpravodaje